Dla firm mogę zaoferować następujące ubezpieczenia:

Gwarancje ubezpieczeniowe:

 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu
 • Gwarancja usunięcia wad i usterek
 • Gwarancja łączona (należytego wykonania i usunięcia  wad i usterek)
 • Gwarancja zapłaty wadium
 • Gwarancja zwrotu zaliczki

OC z tytułu prowadzenia działalności:

 • OC za delikt i OC kontrakt
 • OC za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa
 • OC za produkt
 • OC za szkody w instalacjach podziemnych
 • OC za szkody powstałe na skutek awarii instalacji i urządzeń
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • OC najemcy nieruchomości
 • OC pracodawcy
 • OC za szkody w mieniu przechowywanym/ poddanym obróbce
 • OC za szkody powstałe w wyniku zanieczyszczenia środowiska
 • OC za czyste straty finansowe
 • OC wzajemne
 • OC za zniszczenie rzeczy użytkowanych na podstawie umowy najmu

OC z tytułu wykonywania zawodu

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych

Ubezpieczenie mienia

 

 

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com