• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Ubezpieczonego lub członków jego najbliższej rodziny:

  • związanych z wykonywaniem czynności życia codziennego, w tym szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta, powstałe wskutek używania roweru lub wskutek amatorskiego uprawiania sportów (także snowboard i narciarstwo).

  Ubezpieczenie pokryje np.:

  • koszt szkód wynikających z zalania mieszkania sąsiada, czy też naprawy jego samochodu, w sytuacji gdy zostanie on uszkodzony np.: spadającą dachówką, lodem czy śniegiem zalegającym na dachu Twojego domu,
  • koszty wymiany szyby w oknie sąsiada, która została stłuczona przez Twoje dziecko podczas gry w piłkę,
  • koszty leczenia osoby, którą przypadkowo potrąciłeś podczas jazdy na rowerze lub na nartach w polskich Tatrach.
  • W przypadku zakupu polisy przez najemcę, zakres OC w życiu prywatnym zostaje rozszerzony o OC najemcy, czyli odpowiedzialność za szkody w mieniu będącym przedmiotem umowy najmu.
 • w związku z użytkowaniem nieruchomości, w tym odpowiedzialność za "szkody zalaniowe" niezależnie od winy Ubezpieczonego i członków jego rodziny.

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com